Home

A tordai hasadék legendája

Ha erre jársz, várlak: A Tordai hasadék legendája

Pin on Peep Show 2

Erdély különleges természeti csodája a Tordai-hasadék

A Tordai-hasadék környékének népi kultúrájában a hasadék keletkezéséhez, formájához, sziklafiguráihoz és növényzetéhez kapcsolódó eredetmonda-ciklus négy alapmotívumra épül: (a) A menekül h s aranypénzek elszórásával próbálja feltartóztatni az üldöz ket S ím, abban a pillanatban kettéhasadt a tordai hegy: László háta mögött rettentő nagy hasadék tátongott. A kunok döbbenve állottak meg a hasadék partján, de amerre néztek, nagy hosszúságban h úzódott a hasadék, László meg csöndes, lassú léptekben mendegélt. tovább, vissza az ő népéhez A Tordai-hasadék 32 barlangot rejt, ám ezek közül csak 12 több mint 6 méter hosszú. A legnagyobb a 75 méter hosszú, 19 méter széles és 11 méter magas Porlik-barlang, leghíresebbek pedig a Kis- és Nagy-Balika-barlangok. A hasadékot 1983-ban természeti rezervátumnak nyilvánították. Flórája és faunája országunkban a. A tordai hasadék. Erdélyben, a Torda mellett nagy harcot vívott a király a kunokkal. Futott a magyar sereg és futott a király is. A Torda feletti hegyélen vágtattak a magyarok, nyomukban a vérszomjas kunok. Szent László nyomában lihegtek a kunok, fejszéjükkel csaknem levághatták. A király ekkor felsóhajtott és imával fordult.

A Tordai-hasadék Érdekes Vilá

Takács Mária: A Tordai hasadék legendája

A Tordai-hasadék legendája röviden. A monda szerint midőn Szent László királyunk a kunokkal harcolt, egyetlen egyszer vesztesként kerekedett ki a csatából. Katonáit megölték és ő maga is menekülni kényszerült. De a kunok nem akarták hagyni ezt és menten utána is eredtek A Tordai hasadék legendája : A Muntye-tető ormára felérve, legelőbb is a szent László emlékével kapcsolatos Patkós-kőre sietünk, mint olyan helyre, mely a tordai hasadék legclassicusabb pontját.. A Tordai-hasadék 32 barlangot rejt, ám ezek közül csak 12 van, amely több mint 6 méter hosszú. A legnagyobb a 75 méter hosszú, 19 méter széles és 11 méter magas Porlik-barlang, a leghíresebbek pedig a Kis- és a Nagy-Balika-barlang A Tordai-hasadékban először 1915-ben forgattak filmet, a Havasi Magdolna egyes jeleneteit. Jókai Mór 1853-ban csodálta meg a Hasadékot. Élményét később az Egy az Isten című regényében így örökítette meg: A Tordai-hasadék a vulkáni alkotás egyik legbámulatosabb remeke; itt egy hegylánc tetejétől a talpáig. A Tordai-hasadék Erdély egyik legszebb és talán legtöbbet látogatott kirándulóhelye. A monumentális sziklafalak, a fantasztikus karsztképződmények és barlang..

A Tordai-hasadék mészkő-hasadék a Torockói-hegységben, Erdélyben, nem messze Torda városától. 1938 óta védett terület. A hasadék a Torockói-takaróban a mezozoikumban keletkezett vulkáni és üledékes eredetű kőzeteken. A hasadék Peterdi-gerinc és a Kövesbérc-Szindi mészkőgerinc között alakult ki Tordai-hasadék. Erdély egyik legszebb, könnyen megközelíthetõ turisztikai célpontja a Tordai-hasadék. Tordától legcélszerûbb autóval Mészkõ felõl megközelíteni. A szoroson a Hesdán-patak folyik végig. Az 1270 m hosszú hasadék karsztsziklái mellett 32 barlang található. A leghíresebbek a Kis és Nagy-Balika barlangok. A hasadék élõvilága rendkívüli A Szent Anna tava, a Tordai-hasadék, Firtos, Bálványos vára népszerű mondái mellett számos helyi monda (Budvár, Maka, Csombod, Zete vára, Kodáros kincsei) válhat közkinccsé. Vissza Tartalo Nagy harcot vívott László király Erdélyben a kunok ellen, s egyszer Torda mellett nagy vereség érte. Futott a magyar sereg, futott maga a. A Tordai hasadékban több mint 997 fajta növény él, amely az Erdélyben ismert növények több mint egy negyede. A hasadékban több védett állatfaj él, pl. a szirti sas, a fülesbagoly, valamint több különleges pillangóféle. ***** ***** A hasadék keletkezésének legendája: sok monda és teória létezik a hasadék.

Tordai-hasadék Tordai-hasadék - csodás történetek, legendák 1. Szent László története. Mind közül a legismertebb talán Szent László története, ami a hasadék keletkezésére ad egyfajta magyarázatot. A királyt és seregét éppen a kunok üldözték, és már hajszál híján utol is érték A Tordai hasadék legendája. p 11/13/15. Ariamta. Úgy történt vala, egyszer, elég régen, László király uralma idejében, Kunok támadtak Torda határában Ellepték a tájat lóhalálában. László serege ádáz harcot vívott, Győzni akart, de annyi volt a kun ott

A Tordai hasadék legendája

Szent László legendája A lovagkirály legendája már életében megszületett, utána az évszázadok során megőrződött, tovább erősödött, mind a mai napig. A Tordai-hasadék úgy keletkezett, hogy Szent László átlovagolt, és hogy őt megvédje a tatároktól az Úristen, megnyitotta a hegyet. A hasadék akkor keletkezett Read Szent László legendája Tordai hasadék from the story Versecskék by balatpzs543 (Xiongnu ball) with 3 reads. költészet, tóthbalázsírta. Erdélyben, a Tord.. A TORDAI HASADÉK - Erdélyi népmonda nyomán­ Nagy harcot vívott László király Erdélyben a kunok ellen, s egyszer Torda mellett nagy vereség érte. Futott a magyar sereg, futott maga a király is a tordai hasadÉk firtos És tartod a vÁrÉpÍtŐ meg a forrÁsfakasztÓ tÜndÉr mirkÓ kirÁly És a bŰbÁjos a nagy bŰbÁjos tÜndÉrorszÁgban szikra az Öreg meg az ifjÚ csudafa a fÖld szelleme csengŐvisszhang vÉge jÓ, minden j

Jul 6, 2017 - : Hírek / Hozzászólás / A Tordai hasadék legendája A Bolyai Műhelynek én is átadtam Szent László csodatételei közül párat, mely a hely szelleméhez szerintem a leginkább kívánkozott. Itt felsorolom mindet, amit Lengyel Dénes: Régi magyar mondák című 1972-es gyűjteményében olvastam, s kifejtem a tordai hasadék kialakulásának, és Szent László pénzének mondáját Tordai hasadék Szent László a kunok ellen harcolt az erdélyi Tordánál, de azok túlerőben lévén a királyt üldözőbe vették, és az feltekintett az égre, és a hegy hirtelen kettéhasadt. Bálványos vár legendája. Bálványosfürdőn, a Kézdivásárhely felé vezető úttól balra, a Suvadás-patak, a Várpatak és. Mítoszok nyomában: Tordai hasadék Keletkezéséről számos monda született. Az egyik ilyen szerint a győztes kun sereg üldözőbe vette Szent Lászlót, akit már majdnem utolért, mikor a király elkezdett Istenhez fohászkodni, mire az alatta elhelyezkedő hegy megrepedt és áthatolhatatlan gátat képzett a király és pogány. Mielőtt a Székelykőtől megválnánk, még szemlét kell tartanunk annak egyes szétszórt nevezetes pontjain; ilyen a Várhegy keleti alján elvonuló roppant mély sáncz, mely a várnak külső védművét alkotta. A hagyomány azt tartja, hogy itt a sáncz körül folyt a várőrizet és az ostromló mongolok között a legelszántabb harcz

A Tordai-hasadék keletkezésének legendája jól példázza Szent Lászlónak a köznép körében elterjedt hallatlan népszerűségét is. Várad a középkorban sem elsősorban méreteivel, természeti adottságaival vagy különleges építészeti örökségével tűnt ki a magyar városok sorából, hanem elsősorban szellemiségével. A tordai hasadék. Erdélyben, a Torda mellett nagy harcot vívott a király a kunokkal. Futott a magyar sereg és futott a király is. A Torda feletti hegyélen vágtattak a magyarok, nyomukban a vérszomjas kunok. Szent László nyomában lihegtek a kunok, fejszéjükkel csaknem levághatták Szent László pénze 40-50 millió éves óriási eukarióta egysejtűek megkövesedett maradványa. Mérete általában 0,5-3 cm, de találtak már 12 cm átmérőjű példányt is. A nummuliteszek (Nummulites sp.) tehát óriási egysejtűek. A harmadidőszaki eocén kor melegvizű tengereit óriási, kőzetalkotó tömegben népesítették be (nummulinás mészkő) Tordai-hasadék: sziklahasadék Torda várostól nyugatra.- Az Aranyos folyó bal partját szegélyező mészkőláncolatot áttörő széles, kb. 3 km hosszú ~on a Hesdát-pataka zuhog végig, két oldalán változó, regényes, színes sziklaképződmények, néhol 200 m magas, függőleges sziklafalakkal s több kisebb barlanggal (pl. a 30 lépés széles sziklakapuzatú, 120 lépés. A kistestvér, a Túri-hasadék Erdély A címben szereplő kistestvér szó a Tordai-hasadékra utal, hisz a Túri-hasadék kőzetanyagát, kialakulását és méreteit tekintve is szoros kapcsolatban áll, hasonlóságot mutat a Torda határában tátongó nevezetes nagytestvérével

A tordai hasadék mondája Bee happy

A Tordai-hasadék bejárása eredendően embert próbáló feladat volt, míg az 1848-49-es szabadságharc után az osztrák katonaság gyalogutat nem vágott a patakot szegélyező sziklákba. Azelőtt a nehezen megközelíthető hasadék és a benne rejlő barlangok biztos menedéket nyújtottak - békeidőben a rablóknak, háborús. Tordai hasadék. A Tordai-hasadék (románul: Cheile Turzii, németül: Thorenburger Schlucht) mészkő-hasadék a Torockói-hegységben, Erdélyben, nem messze Torda városától. 1938 óta védett terület. A kb. 2 km hosszú szakadékon az Aranyosba ömlő Hesdát-patak folyik át

Legendák szurdoka - A Tordai-hasadék - LOGOUT

Tordai-hasadék!Erdély egyik legszebb és szerencsére könnyen megközelíthető turisztikai célpontja a misztikus Tordai-hasadék. (Cheile Turzii)Jókai M.. Tordai-hasadék. Erdély egyik leglátványosabb, és a legtöbbek által látogatott kirándulóhelye a Peterdi-gerinc és a Kövesbérc-Szindi mészkőgerinc között alakult ki. A természettudományos magyarázat szerint a hasadék egy víz által kivájt mészkőbarlang tetejének beomlása következtében jött létre www.aranyangol.h A Nemzetstratégiai Kutatóintézet a Szent László emlékévben is folytatja identitáserősítő programsorozatát az erdélyi mélyszórványban. A Magyar gyermek magyar iskolába című oktatási és nevelési mintaprojekt keretében 2017. június 7-én az erdélyi Szeben megyében található szórványközösségek óvodás és elemi iskolás diákjai, szüleik és pedagógusok. Személyes bátorságát, hősiességét számos történet örökítette meg. (A Hősök terén álló szobra alatti dombormű azt a jelenetet örökíti meg, amikor legyőzi a leányrabló kun vitézt.) Olyan népmesék hőse lett, mint a Tordai hasadék legendája, ami a magyar nép szeretetét tükrözi

A kerámiákon kirajzolódnak a legendák, Szent Kristóf története, amikor átviszi Jézust a Jordán folyón, a Tordai hasadék legendája, a Hold története, aki Istentől megkapta a csillagokat. Kolumbán Zsuzsa babakészítő iparművész vallásos, mesébe illő jeleneteket hozott a kiállításra. A babák, mint állóképek magyar. (Ez a Tordai hasadék legendája.) Mivel állandóan, már herceg korában is a kunokkal hadakozott, nem is egyszer mentenie kellett magát és seregét, de mindig csodás módon megmenekült. Ilyen csodás történet az aranypénzek kővé válása is, amelyet a nép Szent László pénznek nevezett el, és amelyből e képen mutatunk be egy. Olyan népmesék hőse lett, mint a Tordai hasadék legendája, ami a magyar nép szeretetét tükrözi. Mátyás király mellett róla maradt fenn a legtöbb legenda. Sokszor felróják neki törvényei nagyfokú szigorúságát (a tolvajokra halál várt). De ne feledkezzünk meg arról, hogy Magyarországot nemcsak külső, hanem belső. A töklámpás legendája LEGENDA: A TORDAI HASADÉK : Kommentáld! Ez egy válasz üzenetére. mégsem. Hozzászólások. Új hír. Hírek szerkesztése. Közösségben Mindenben. Ez történt a közösségben: Miclausné Király Erzsébet 26 perce új képet töltött fel A Gyilkos-tó legendája. Szerelmem: Erdély. Egyszer, valamikor nem is oly régen, Erdély varázslatos, szép rejtekében Élt Fazekas Eszter, csodaszép leány, Szürkészöld szeme, mint mérges óceán, Karcsú termete, mint az ezüstfenyő, Amely a Szármány-hegy oldalában nő. Gyergyószentmiklósi vásár izgatta

A hengeres testrészen a Szent László / 1077 - király - 1095 / a határőrök védőszentje felirat látható. A megmintázott legenda-jelenetek, a Tordai hasadék legendája, a Szent László vizet fakaszt a sziklából és a Szent László kiszabadítja az elrabolt lányt A Tordai-hasadék mondája A Tordai-hasadék kialakulását Szent László királyhoz köti a néphagyomány. A király nagy harcot vívott Erdélyben a kunokkal, Torda mellett azonban vereséget szenvedett, menekülnie kellett seregével együtt. A vérszomjas kunok már csaknem utolérték őket, és úgy tűnt, hogy nincs menekvés Salina Turda (Tordai Sóbánya) Erről a bányáról korábban nem sokat hallottunk, mert parajdi társa jóval felkapottabb, legalábbis legtöbb ajánlóban csak az szerepel, esetleg mellékesen megemlítik Torda sóbányáját is.. A Tordai-hasadék mindenképpen szerepelt erdélyi bakancslistánkon, így, ha már ott jártunk, megnéztük a Sóbányát is

Mátyás király színező | History teaching - Hungarian

Mondák, legendák Szent László Királyról Székelyderzs

 1. A Tordai- hasadék kialakulásához legenda is fűződik, miszerint amikor egyszer Szent László király vadászott e környéken, az ellenséges kun seregek váratlanul megtámadták és a túlerővel szemben vissza kellett vonulnia a hegy irányába, de a kunok üldözőbe vették a magyar sereget
 2. Apr 13, 2016 - British cavalry crossing a river, Boer Wa
 3. t a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik
 4. Tordai-hasadék [A Wikipédiából, a szabad lexikonból.] Fényképes túrabeszámoló: A tordai-hasadék és környéke (2002. augusztus 14-19.) Tordai hasadék - A kettéhasadt hegy legendája; Orbán Balázs: Torda város és környéke LVII. A tordai hasadék
 5. A váci egyház alapítási legendája, a személyéhez kötődő csodaszarvas-legenda szintén a legenda szkíta és ősmagyar gyökerei miatt érdekes. A tordai hasadék keletkezési mondája: a kunok a tordai hegyekben üldözőbe vették, s már majdnem utolérték, amikor imádságára a hegy szétnyílt. Lovának nyolcszögű.
Torockó és Székelykő | motorostura

Tordai Hasadék: 2. Legendája:Szent László Torda mellett harcolt a kunokkal. A túlerővel szemben azonban vissza kellett vonulnia a hegy irányába, de a kunok üldözőbe vették a magyar sereget. Szent László feltekintett az égre, és Istenhez fohászkodott; ebben a pillanatban a hegy kettéhasadt.. A Tordai hasadék a Torockói-hegység legszélső vonulata, mészkősziklák alkotják, két oldalát a Peterdi-gerinc és a Kövesbérc-Szindi gerinc alkotják. A Tordai hasadékhoz legendák is fűződnek, amelyek közül legismertebb a Szent -László legendája. Volt egyszer, hogy Szent László a kunokkal harcolt Torda melett, de az. tordai hasadék legendája, magyar lány megmentése a kun rablótól, kakaslomnici templom freskói Szent László legendáját ábrázolják, Szent László herma. Gergely: 590-604első szerzetes pápa, térítés, VII. Gergely (1073-83): invesztitúra harc, kanossza járás, III

Pin by Gábor Golenya on saját | Lizard, Animals

a tordai hasadÉk szent lÁszlÓ pÉnze bÉltek szent lÁszlÓ fÜve szent lÁszlÓ nemesei szent lÁszlÓ halÁla szent lÁszlÓ kirÁly utolsÓ gyŐzelme kÁlmÁn kirÁly És Álmos herceg viszÁlykodÁsa szent margit legendÁja kun lÁszlÓ szembeszÁll az egy hÁzzal a vegyesházi királyok mondá A buszról megtekinthető lesz Erdély egyik legismertebb természeti látnivalója, a Tordai hasadék. A kettéhasadt hegy Szent László legendájához kötődik: a kunok elől menekülő Szent László király mögött a hegy kettéhasadt. Patkójának nyoma még ma is látszik az egyik kősziklán, ez a Patkós-kő A Tordai hasadék legendája. Mar 31, 1241. IV. Béla és a tatárjárás IV. Béla és a tatárjárás Jan 16, 1242. A tatárjárás 1240 -1242 -ig IV. Béla uralkodása alatt. Batu kán a tatár- mongol sereg vezére. Magyarok 60 000 főnyi serege, tatárok 100 000 fős táborával szemben Tordai-hasadék, ahol kincsvadászat és tündérek várnak rád. Erdély csodálatos, természeti látnivalókban gazdag vidék, de ez még nem elég, ugyanis a gyönyörű helyekhez sokszor legendák, és misztikus..

Történelmi olvasmányok 3

Magyar: Mondák, legendák Szent László Királyró

 1. Olyan mondatípus, amelyben egy természeti képződménnyel kapcsolatos történet jelenik meg, például egy hegy, árok, tó vagy barlang létrejötte. Pl.: Firtos és Tartód, A Szent Anna -tó legendája, A tordai hasadék stb
 2. Szent Erzsébet legendája Szerző: Cultura-MTI / 2015. november 19. csütörtök / Aktuális , Háttér Meg kell örvendeztetnünk az embereket - vallotta Árpád-házi Szent Erzsébet, a középkor egyik legismertebb és legkedveltebb szentje, akit évszázadok óta nagy tisztelet övez és sok nemzet saját szentjeként tiszteli
 3. Szent László király és Tordai-hasadék Témakör: Árpád-házi királyok Olvasd el az olvasókönyvedben A Tordai-hasadék c. népmondát, majd segíts megmenekülni Szent Lászlónak a kunok elől! Tedd helyes sorrendbe a mondatokat. A tananyag IDE kattintva érhető el. Korosztály: 3. osztály. Az Anjouk Magyarországon - Idővona

SZENT ERZSÉBET LEGENDÁJA.jpg. Válasz. Miclausné Király Erzsébet üzente 1 éve. Szentimrei Jenő: A TORDAI HASADÉK TÖRTÉNETE Jó Szent László király, éjszinsötét lován, Bolyongott egymaga vad csata alkonyán, Vitézeit a harc elszakitá tőle S hirtelen kun csapat vette üldözőbe A Tordai-hasadék legendája Office PowerPoint Sablon Jobbhíján: A Tordai-hasadék legendája PDF. A bemutató szövege: Legend of the Torda-Gorge. A Tordai-hasadék legendája. I am going to tell you the legend of how Torda Gorge evolved. Elmesélem nektek az erdélyi Tordai-hasadék keletkezésének történetét Erdély csodái. Az Erdély 7 csodája projekt a Transindex és a goTransylvania közös kezdeményezése, melyben 2017. májusában, első kampányunk során, 20.000 szavazat alapján kiválasztottuk Erdély 7 csodáját A sapkatöltés, A veszprémi Gizella kápolna, A tordai hasadék, Szent László pénze, Szent László füve, Szent László nemesei, Szent László halála, László herceg megmenti az elrabolt magyar leányt. 4. Illyés Gyula : Hetvenhét magyar népmese c. kötetből: Az égig érő fa. 5. Lázár Ervin: A kisfiú meg az oroszlánok. 6

A Tordai-hasadék

 1. t a Tordai-hasadék keletkezésének legendája
 2. Tordai-hasadék - Torda. Mészkő-hasadék a Torockói-hegységben. Szent László Torda mellett harcolt a kunokkal. A túlerővel szemben azonban vissza kellett vonulnia a hegy irányába, de a kunok üldözőbe vették a magyar sereget. Szent László feltekintett az égre, és Istenhez fohászkodott; ebben a pillanatban a hegy kettéhasadt
 3. A kettéhasadt hegy legendája. A Tordai-hasadék Erdély egyik látványos kirándulóhelye. A kettészakadt hegy már nagy távolságokból látható. A hasadék egy víz által kivájt mészkőbarlang tetejének beomlásával keletkezett. A hasadékhoz számos Szent László legenda fűződik, az egyik szerint mögötte ketté vált a hegy.
 4. A Tordai-hasadék keletkezésének legendája: Szent László Torda mellett harcolt a kunokkal. A túlerővel szemben azonban vissza kellett vonulnia a hegy irányába, de a kunok üldözőbe vették a magyar sereget. Szent László feltekintett az égre, és Istenhez fohászkodott; ebben a pillanatban a hegy kettéhasadt..
 5. - A Szent Anna-tó legendája - Gyilkos-tó - A Bódi-tó - A titokzatos Véka-szurdok - A legendák szurdoka, a Tordai-hasadék - Székelyföld híres szülötte: Tamási Áron - Kolcvár - A Retyezát kapuja - A Bihar-hegység őssze

A Tordai hasadék Nagy harcot vívott Szent László király Erdélybe törő kunokkal szemben, Torda fölött a hegygerinceken már űzte, verte seregét az ellen. A király sarkában támadói ekkor így kiáltott fel az égre, - Szabadíts meg Uram pogány kuntól, hiszen Te érted harcolok! - kérte. Csoda történt! Kettényílott. A forrásfakasztó. Forrásvíz fakad lova patkójának helyén. Szomjas hadának Mózesként sziklából fakaszt vizet. Az előbbi görög, az utóbbi perzsa csillagmítoszból származik. A tordai hasadék keletkezési mondája: a kunok a tordai hegyekben üldözőbe vették, s már majdnem utolérték, amikor imádságára a hegy szétnyílt Ilyen a Tordai-hasadék vagy a Mátraverebély-Szentkút Szent László-forrásának legendája. Az isteni erőben részesülő király a földi ember által nem érhető el s nem üldözhető. A források keletkezése, hogy katonái inni tudjanak - Szent László király imájára, bárdjának csapása által vagy éppen lova patája nyomán.

A Magyar gyermek magyar iskolába című oktatási és nevelési mintaprojekt keretében 2017. március 24-26 között az erdélyi Fehér-megyében található szórványközösségek 135 óvodás és elemi iskolás diákja, szüleik és pedagógusok vehettek részt a Szent László legendája című drámapedagógiai foglalkozáson.. A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem. A Magyar gyermek magyar iskolába című oktatási és nevelési mintaprojekt keretében 2017. június 7-én az erdélyi Szeben megyében található szórványközösségek óvodás és elemi iskolás diákjai, szüleik és pedagógusok vehettek részt a Szent László legendája című drámapedagógiai foglalkozáson, melyet az RMDSZ szebeni nőszervezete és Bajusz Erika, a.

#3: Tordai-hasadék. A helyszín még mindig a Torockói-hegység, azon belül is a Torda városától nem messze található Tordai-hasadék mészkő-hasadéka, ami 1938 óta védett terület. A hasadék csaknem 2 km hosszú, belsejében 32 feltárt barlang található, a Hesdát-patak folyik át rajta A szent korona legendája Mikor fellobban a hamu zsarátnoka Ha Isten velem ki ellenem Magyarország Nagyasszonya Béla és a pomerán óriás Béla herczeg vitézi mivolta Korona és kard Salamon tornya Charitas jóslata Királyból-remete Szent László királyról Cserhalom A kővé vált kún aranyak A Tordai hasadék A Szent Lászlóhoz és a Szög nevű lovához kötődő mondák - a Tordai-hasadék hegyet kettéválasztó legendája, vagy éppen azok az ősrégi csigakövületek, amiket Szent László pénzének is hívnak - is megmozgatták a hallgatóság fantáziáját A mondák és Orbán Balázs illusztrációi nyomán ismét benépesül A Hadak útja, megelevenedik A Tordai tündérvár legendája, újra értelmeződik a Szent László király csudálatos dolgairól szóló monda, amikor a hős kardjával vágott hasadékot a hegy gyomrába (Tordai-hasadék) 17.30 - 19.30: Bábkészítő műhely: Szent László nyomában - a Tordai hasadék legendája (díszterem) 20.00 - Vacsora (Böcskei László megysépüspök meghívására, püspöki palota kertje) 2 Július 11

Nevéhez kapcsolódik a Tordai-hasadék legendája is. Az itteni földek jórészt igen soványak, ezért a vidék népe emberöltők óta részesmunkát vállalt távolabbi földbirtokokon. A lakosság nagy része ma is ingázik, Kolozsvár , Gyalu és Torda munkahelyein dolgozik 1 millió 238 ezer magyar él Romániában. 1 millió 238 ezer magyar él Romániában, a kisebbség a lakosság 6,5 százalékát teszi ki - közölte csütörtökön a román országos statisztikai intézet Szent László király és Tordai-hasadék Témakör: Árpád-kor Korosztály: 3. évfolyam Olvasd el az olvasókönyvedben A Tordai-hasadék c. népmondát, majd segíts megmenekülni Szent Lászlónak a kunok elől! Tedd helyes sorrendbe a mondatokat. A tananyag IDE kattintva érhető el. Királyi ereklyék - keresztrejtvén A Tordai-hasadék legendái / 65 Szent László kútja / 70 Szentmihályfalván történt / 73 Mészkő / 76 Szent László megsegíti a székelyeket / 79 A Túri-hasadék szellemvilága / 83 Aranyosrákos / 85 A Leánykő / 87 Tündérvár / 89 MAROSSZÉK Marosszék tájain / 95 A Maros és az Ok / 97 A Nyárádmente / 100 Cserefalvai. A tordai hasadék 104 Szent László halála 107 Szent László király utolsó győzelme 108 Kálmán király és Álmos herceg viszálykodása 109 Szent Margit legendája 138 Kun László szembeszáll az egyházzal 142 A VEGYESHÁZI KIRÁLYOK MONDA! I. Károly király legyőzi Csák Máté seregét 145.

Olvasd el az olvasókönyvedben A Tordai-hasadék c. népmondát, majd segíts megmenekülni Szent Lászlónak a kunok elől! Tedd helyes sorrendbe a mondatokat. Korosztály: 3. osztály. Sárkányölő Szent György legendája Témakör: Vegyesházi királyok Olvasd el az olvasókönyved Szent Györgyről szóló részét, majd tedd próbára. Tordai-hasadék 78. Pompor Barnabás 8.a Festetics-kilátó 79. Király Kira 7.a iskolában Kultúra napi rendezvények a Landorhegyi 80. Kozma Ádám 8.a A tökéletes kirándulás 81. Nemes Mátyás 8.b Kedves barátom! 82. Trencséni Zsófia 8.b Kedves barátom! 83. Sziládi Abigél 8.b Kedves barátom! 84. Boczkó Benedek 7.a Ökoiskola. A Gyilkos-tó létrejöttének valósága és legendája. Séta a Békás szorosban, a II. világháború védvonalának felkutatása. - Parajd, Szováta Sóbánya: bányatúra, a Tordai-hasadék Erdélyben kevés természeti látvány vonz annyi turistát, mint a Tordai-hasadék. Tudni kell azt, hogy a Hasadék nem Tordán van, hanem több. 2014-ben László király legendája kel életre a látványos, színpadi liturgiában.<BR><BR>Történet a lovagkirályról, aki sosem akart király lenni, mégis az egyik legnagyobb lett. Tordai hasadék, lányrablás, párbaj életre-halálra, testvérviszály, csodálatos vízfakasztás és más legendák elevenednek meg idén a Koronázási szertartásjátékban. Történet a harcosról. Fogaras, A vasszűz legendája: leírás sok fényképpel, kapcsolat, térkép, GPS. Kapcsolat E68 Nagyszeben-Brassó látnivalóinak térképe, szállás, üzleti.

A legizgalmasabb erdélyi legendák - Rejtélyek sziget

 1. Szent László legendája persze ennél sokkal izgal-masabb. Ismeritek, ugye? Ha megláto-gattok, megmutatjuk a Tordai hasadék vé-dett virágait, a gyo-párt, a csillagvirágot, és vihettek emlékbe Szent László pénzt is. Tudjátok, mibõl van? Orbán Balázs Torda város és környéke címû könyvében megemlíti a híres tordai.
 2. : Hírek / Hozzászólás / A Tordai hasadék legendája
 3. Tordai Hasadek - Túrázzvelünk
Rovás feladatok: Az összegyűjtött mesék

natasa-csenki: A Tordai-hasadék legendája

Tordai-hasadék. Gyalogtúra, csillagtúra. Programok ..

 • Nagybőgő tok eladó.
 • Online kérdőíves cégek.
 • Ibc tartály siófok.
 • Beetle vw hibák.
 • Aladdin szőlő.
 • A csodanő 2009 teljes film.
 • Tompa mihály álneve.
 • Egyedi xbox one controller.
 • Aranyér gyógyszer.
 • 60 cm széles asztal.
 • Mozgásfejlődés elmaradása.
 • Jamie oliver vagyona.
 • Eladó jeep debrecen.
 • Benignoma a májban.
 • Fa karosszékek.
 • Templomtorony jelentése.
 • Balla ingatlan csepel.
 • Esküvői tánc dirty dancing.
 • Hekk grillezve.
 • Magasfényű munkalap.
 • Telefon feltalálása.
 • Nikon 70 200 f4.
 • Mágnesezhető fémek listája.
 • Xerox 3020 Android driver.
 • Kukoricaolaj tesco.
 • Samsung mu6100 calibration.
 • Rgb colorcodes.
 • Mobil projektor.
 • Legnagyobb foglalkoztatók 2020.
 • Skype.com bejelentkezés.
 • Egy anya feladatai.
 • Bleach wiki nel.
 • Nevis vanity carp feeder 300.
 • Neil patrick harris filmek.
 • Hadsereg felépítése.
 • Hair and go moricz.
 • Grafén arcmaszk.
 • WoW monk.
 • Sony xg80 ár.
 • Ágyneműtartós ágy 140x200.
 • Brazil zászló felirata.